Handelsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra ProGear. Finder du ikke svaret herunder, er du velkommen til at kontakte os.

Ved din bestilling/booking af produkter på hjemmesiden accepterer du nedenstående aftalevilkår. Du kan altid finde de gældende betingelser på denne side. Derudover refereres til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

Virksomhedsoplysninger:

ProGear
Herstvej 79
8382 Hinnerup
CVR: 33026625
Tlf.: +45 40835030
E-mail: mail@progear.nu

Åbningstider på lageret:
Efter aftale.

 

  1. Priser og betaling:

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inkl. Moms, både for private og erhverv.

Der tages forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl mv.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. ProGear betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.
Ved betaling med kreditkort, reserveres beløbet på dit kreditkort, med det samme ordren afgives. Beløbet bliver først trukket fra kreditkortet idet at ordren er gennemgået af en medarbejder, og den er blevet godkendt.

  1. Ordre afgivelse

Når du har afgivet en ordre i ProGears webshop, vil vort system automatisk sende dig ordreinformation via e-mail. Når bookingen/købet er gennemgået af en medarbejder fremsendes ordrebekræftelse til dig.
Faktura sendes til dig via e-mail når udlejning/salget er gennemført – den vedlægges ikke de varer, du har bestilt.

  1. Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret på købte varer, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din købte vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare. Der kan dog være tilfælde hvor fødevarer ikke tages retur, jf. Fødevarestyrelsens regler herom.

Varer tages kun retur i ubrugt stand og i ubrudt original emballage.

  1. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

En leje aftale er bindende, dog har du altid 14 dages fortrydelsesret. Denne bortfalder dog i tilfælde hvor bestilling afgives under 14 dage før lejens start.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

  1. Levering

Ved handel på hjemmesiden vælger kunden selv om ProGear skal være behjælpelig med levering, eller om kunden selv ønsker at hente det købte/lejede hos ProGear. Er der ikke opgivet nogen leveringsform, skal det købte/lejede afhentes hos ProGear.

ProGear tilbyder som udgangspunkt ikke fragt forsendelse af produkter, ønskes dette alligevel, kontakt os herom.

ProGear er berettiget til i et rimeligt omfang at foretage delleveringer og udstede fakturaer forud for leveringsfristens udløb.

Hvis der opstår forhold uden for ProGears kontrol, som har mærkbar betydning for varens produktion eller levering, især i tilfælde af arbejdskonflikter og andre forhold, som berører ProGear eller dennes underleverandører (driftsforstyrrelse uden egen skyld), forlænges leveringsfristen med et tidsrum svarende til varigheden af driftsforstyrrelsen. Hvis den pågældende driftsforstyrrelse uden egen skyld gør, at en nødvendig ændring af aftalen ikke er mulig, fritages ProGear fra sin forpligtelse til at opfylde aftalen.

Hvis leveringsfristen forlænges grundet førnævnte forhold, eller hvis ProGear fritages fra sin forpligtelse, er kunden ikke berettiget til at fremsætte erstatningsansvarskrav mod ProGear. ProGear kan heller ikke gøres ansvarlig for sådanne driftsforstyrrelser uden egen skyld, hvis de opstår i den periode, hvor leveringen er forsinket. ProGear skal informere kunden, hvis et af de førnævnte forhold indtræder.

  1. Ansvar

ProGear er ansvarlig for produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af hjemmesidens produkter, herunder men ikke begrænset til at hjemmesidens produkter ikke bliver anvendt korrekt. ProGear er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af produkter.

Indholdet på hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med ProGear udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

ProGear er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på hjemmesiden.

  1. Forsikring

Det påhviler lejer at holde udstyret forsikret fra modtagelse til returnering. Samt at dække udgifter i
forbindelse med tyveri, hærværk, fejlbetjening, misligehold, samt bortkomst af løsdele.
Udlejer forbeholder sig ret til at bruge 5 hverdage på at efterse udstyret for fejl og mangler.

  1. Fejl & mangler

I tilfælde af fejl og mangler skal vi STRAKS underrettes på Tlf.: 4083 5030 eller mail@progear.nu
Vi vil snarest forsøge at udbedre fejlen eller bytte udstyret. Kan nævnte ikke løses, betales lejen retur.

  1. Personoplysninger

Vi indsamler relevante oplysninger om dig. Disse gemmes i henhold til regnskabsloven. Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. part.

Efter 5 år + løbende år slettes din oplysninger fra vores database. Alle oplysninger som ikke længere er relevante for os slettes straks, med mindre, det jf. lovgivning kræves gemt.